F√łlg os p√• Facebook

Medarbejdersamtale


I løbet af 1980'erne er forskellige former for medarbejdersamtaler blevet populære i den private som den offentlige sektor. Samtalerne afholdes oftest som årlige samtaler og finder sted under mange forskellige navne: udviklingssamtaler, personaleudviklingssamtaler (PUS), medarbejder og kompetanceudviklingssamtaler (MUKU) eller medarbejderudviklingssamtaler.
 
Kært barn med mange navne, men der er ikke væsentlig forskel på indholdet i de forskellige samtaletyper. Uanset navnet, så er hensigten en ligeværdig dialog mellem medarbejder og leder.
 

Medarbejdersamtaler er et vigtigt instrument for medarbejderudvikling.
Formålet er at give mulighed for en velforberedt drøftelse mellem medarbejder og leder om den fælles arbejdssituation og om behovet for medarbejderens udvikling og videre uddannelse.

Før medarbejdersamta1er indføres, bør personalet informeres om, hvordan medarbejdersamtaler kan fremme institutionens mål og den personlige udvikling.

Medarbejdersamtaler bør finde sted mindst 1 gang årligt; og samtalens parter bør være medarbejder og nærmeste overordnede.
 

For at samtalen skal være egnet til at opfylde målsætningen, skal det være afklaret, hvordan samtalen planlægges, gennemføres og følges op. En medarbejdersamtale bør have følgende form:

  • samtalen skal forme sig som en dialog
  • samtalen skal være fremadrettet. Først og fremmest skal der ske en drøftelse af de kommende opgaver med udgangspunkt i den tidligere aftale og den hidtidige arbejdssituation og -indsats
  • samtalen bør slutte med en aftale mellem medarbejder og leder om de konkrete mål og aktiviteter for den kommende periode.

En medarbejdersamtale er ikke:
  • et interview af medarbejderen
  • en årlig overhaling af medarbejderen eller lederen
  • et forum for tjenstlige påtaler.


Medarbejdersamtaler bør i princippet omfatte alle personalegrupper. Samarbejdsudvalget i virksomheden kan dog beslutte, at medarbejdersamtaler indføres gradvist. En sådan beslutning må overvejes på ny efter en vis periode.
Relaterede sider: