F√łlg os p√• Facebook

Chester Barnard (1886- 1961)


Chester Barnard -amerikansk ingeniør og management-guru, som tog job i et stort telefonselskab i USA og blev der til sin pension i 1952.
 
En af de få management-teoretikere, som - efter 40 år på ledende poster i Bell Telephone - arbejdede ud fra egne, praktiske erfaringer. Når private virksomheder generelt er bedre ledede end f.eks. kirke og stat, er det fordi, de drives af individualister, der arbejder mod fælles mål og ikke blot udfører autoriteters ordrer, mente han.
 
Chester Barnard anlagde det, vi i dag kalder en holistisk vinkel på lederen og hans job (The functions of the executive, 1938).
Han sagde, at der var 3 væsentlige funktioner for lederen, nemlig at:
  • Sørge for god kommunikation
  • Skabe gode rammer for arbejdets udførelse
  • Definere mål & retning samt at skabe mening
 
Derudover sagde han, at ledere var ansvarlige for at pleje virksomhedens værdier og mål - herunder at det skulle genkendes på handlinger og ikke snak og vidtløftig tale. Barnard var før sin tid med den holistiske tankegang og vigtigheden af kommunikation og værdier - men som mange på den tid mente han også, at medarbejdernes loyalitet og tilpasning til virksomheden var selvklart.
 

Så når vi i dag har præstationsløn, holistisk ledelse, dialog og værdibaseret ledelse – ja, så kan vi tænkte på Taylor og Barnard og fundere over deres (ubevidste, men stadige) indflydelse på vor måde at tilrettelægge ledelse på i dag.
Relaterede sider: